Přihlášení na kurz, seminář či individuální sezení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Akce

 

Místo konání všech pražských akcí: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

 

 Spojení:  metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská

_________________________

Upozornění: zvukový záznam je součástí každé akce. Pokud si chcete nahrávku odnést s sebou, přineste si prosím usb záznamové zařízení - flešku, paměťovou kartu s adaptérem pro notebook či mobil nebo mp3 přehrávač s připojovacím usb kabelem.

 

Kurzy a semináře

 

Pravidla pro přihlášení

Chcete-li se přihlásit na určitou akci, vyplňte prosím přihlašovací formulář nad seznamem akcí. Do předmětu uveďte (okopírujte) název akce spolu s datem konání. Do zprávy uveďte svoje jméno a kontakt na mobil, spolu s datem uhrazení poplatku za kurz. Jakmile bude vaše platba ověřena, přijde vám zpět e-mail s potvrzením účasti. Odhlášení s navrácením celé zaplacené částky je možné do 7 dnů před začátkem akce, nebo v případě onemocnění. V jiných případech zaplacená částka propadá, můžete však místo sebe poslat náhradníka.

Vezměte na vědomí, že uhrazení akce v hotovosti přímo na místě je možné, ale přednost budou mít zájemci platící do řádného termínu předem: bude-li tedy naplněna kapacita kurzu (10-15 účastníků podle charakteru kurzu), vaše účast v tomto případě není zajištěna.

Bankovní spojení pro platby:

164049660/0600  (GE Money Bank)

 

Ceník akcí: 

Dvouhodinové individuální sezení - 1200 Kč

Seminář - 1200 Kč

Kurz PRP 1 začátečníci - 1400 Kč

Kurz PRP 2 pokročilí - 1600 Kč

Kurz PRP 3 Spojení se Sítí - 1800 Kč

_________________________

 

Semináře 2017

 

Organizačně pro všechny semináře obecně platí:


Začátek:  ráno v 9:45, předpokládaný konec odpoledne mezi 16:30 a 17:00
Místo konání: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

Spojení: metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská

 

Termíny a témata seminářů v roce 2017:

 

Sobota 16.12.

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Místo konání - mimořádně!!!!!

Barevný Svět

Karlovo náměstí 3, Praha 2, 2.patro, pavlač

Cena: 1400 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Více zde: http://www.milarejlkova.cz/akce/

 

1. Slepé uličky 21.1.

Určitě každý z nás se v životě ocitl v situaci, ve které nevěděl, jak z ní ven. Není to příjemné, obzvlášť stává-li se to opakovaně nebo tato situace trvá delší dobu. Slepé uličce se říká slepá právě proto, že okolo sebe nevidíme a tudíž nevíme, kde jsme a jak jsme se tam dostali. Neznáme řešení, zabloudili jsme. Proč se do takových situací dostáváme? Co můžeme udělat pro to, aby se nám stávaly co nejméně, a když už jsme v nich, jak to co nejrychleji vyřešit pozitivním způsobem? Jak znovu najít správnou životní cestu? Zajímají-li vás odpovědi na tyto otázky, přijďte na seminář.

 

2. Sebeuvědomění a fyzická realita 25.2.

Chce-li se člověk podívat jak vypadá, potřebuje k tomu zrcadlo. Chceme-li zjistit, kdo jsme, slouží nám jako zrcadlo realita okolo nás a její reakce vůči nám, které odrážejí naše myšlenky, pocity a činy zpět k nám. Jak toto zrcadlo přesně funguje? Co vše je v něm možné spatřit a jak ho můžeme co nejlépe využít, ať už k poznání sama sebe anebo toho, jak funguje svět jako takový? Odpovědi zazní na tomto semináři.

 

3. Roční období a elementy 25.3.

Proměnlivá kvalita energií, které nás ve vnějším světě obklopují, má značný vliv na to, jak tento svět prožíváme. A samozřejmě také na to, co se snažíme uskutečnit. Má moc ovlivňovat naše nálady, přinášet inspiraci, ale také uvádět do letargie nebo naopak zvyšovat neklid. Snažíme-li se tedy vybrat nejvhodnější okamžik pro uskutečnění našich plánů nebo snažíme-li se pochopit proč se právě cítíme jak se cítíme, je znalost kvality přírodních cyklů - ročních období - velmi užitečná. Neznáme-li něco, ovládá nás to, naopak poznání něčeho přináší možnost využít to jako svůj nástroj. Na tomto semináři si prakticky ukážeme, jak tyto znalosti přírodních cyklů procítěním získat i prakticky využít.   

 

4. Chaos a řád 22.4.

Aby se něco mohlo vyvíjet, musí se to měnit. Aby něco mohlo přetrvat, musí to mít neměnnou a stálou strukturu. Tyto dvě konstatování se zdají být v přímém rozporu, a přece nejsou. Celá složitost života okolo nás nám každým okamžikem dokazuje, že jsou platné obě dvě zároveň. Jak je to možné? Jak spolu tyto protiklady navzájem souvisí, jak mohou spolupracovat, a jak my můžeme v praktickém životě těžit ze znalosti zákonitostí, které je doprovázejí? To všechno se můžete dozvědět na tomto semináři.

 

5. Andělé a démoni jako světlo a stín neutrality 20.5.

Bytosti zvané andělé a démoni byly odjakživa součástí mytologie. Vztáhneme-li ale tyto pojmy k procesům, které se neustále a každodenně odehrávají v naší psychice, která se také neustále a každodenně vztahuje k energoinformačním polím které ji obklopují, dostávají tyto pojmy poněkud jiný význam. Proč může mít jedna a tatáž energie různý účinek na dva lidi? Co určuje její podobu, kterou vnímáme jako konkrétní formu? Proč forma a podstata dané energie není jedno a totéž? Co se skrývá v pozadí při procesu vnímání reality skrze naše smysly? Chcete-li blíže pochopit tyto děje a naučit se je využívat k lepšímu poznání sebe i okolní reality, přijďte na seminář.

 

6. Evoluce a involuce v energoinformačních systémech 17.6.

Aby  bylo možné určit, jestli se nějaký systém vyvíjí nebo naopak degeneruje, je potřeba vědět, jaké příznaky musíme hledat. Obecně lze říci, že stoupá-li trvale v systému hladina energie, systém se vyvíjí, naopak klesá-li, systém se postupně začíná rozpadat. Kolísání energetické hladiny má samozřejmě spoustu příčin i doprovodných efektů, o kterých si povyprávíme. A protože jako systém se dá označit jakýkoli vztah minimálně o dvou prvcích, platí stejné principy jak uvnitř nás samotných, tak ve všech vztazích - v rodině, v pracovních kolektivech, obchodních korporacích, v národech, státech i na celé planetě. Zajímá-li vás, jak konkrétně lze zajistit zdárný vývoj v jakémkoli systému v němž se nacházíte, a co pro to vy konkrétně vy sami můžete udělat, přijďte na seminář.:-)

 

7. Čas a jak s ním zacházet 22.7.

Měříme-li čas mechanicky, jeví se tato veličina jako velmi stálá a neměnná. Tak tomu také je, vážeme-li průběh času čistě a pouze ke 3D realitě. Jiné je to ovšem tehdy, pokud prožíváme čas uvnitř našeho vědomí. Protože vědomí jako takové je jev, který lze vztáhnout i k jiným realitám v případech, kdy se naučíme charakteristiky svého vědomí měnit. V takových případech lze totiž měnit i způsob, jakým naše vědomí prožívá čas. A zde se dostáváme do oblasti, která už není až tak přímá a nalinkovaná, jak by se z našich zkušeností s "lineárním časem" mohlo zdát. Pochopíme-li, co čas je, dají se skrze toto pochopení uskutečňovat v našem životě dost zajímavé věci. Více se můžete dozvědět na tomto semináři.

 

8. Předstírání, masky, manipulace 26.8.

Ač všechny tyto v názvu semináře vyjmenované  jevy nejsou nic příjemného, obzvlášť jsme-li jejich adresáty, přece existují a vyhnout se jim nemůžeme. Používají je lidé kolem nás, používáme je i my sami, ať už vědomě nebo nevědomě. Všechny souvisí s tím, že člověk, který je používá, je z nějakého důvodu neochoten nebo neschopen projevit svoji pravou tvář. Všechny také souvisí s energetickým hospodařením a mají přímou souvislost s váhou a také se sebedůvěrou. Jejich podstata a příčiny tedy mají své zákonitosti, jejichž poznáním se jich můžeme jak sami vyvarovat, tak zabránit či předejít jejich používání v případě jednání druhých lidí vůči nám. Zajímá-li vás téma a chcete-li se dozvědět víc, přijďte na seminář.

 

9. Závislosti a ovládání  ve vztazích 23.9.

Máte-li doma tarotové karty a zajímá-li vás symbolika, najděte si kartu Ďábel. Podíváte-li se na ni, ať už v jakémkoli zpracování, základní zobrazené téma je vždy o jednom: nezvladatelná síla, obvykle chápána jako zlá, která drží v otroctví muže i ženu na obrázku. Celé podobenství vypráví o jednom z hlavních pravidel práce s jakoukoli energií či životním principem: neovládáme-li něco, ovládá nás to. Neuděláme-li si z něčeho přítele a spolupracovníka, začne se to chovat jako náš nepřítel. Na tomto semináři se dozvíte, jaké hlavní podoby závislostí a ovládání se ve vztazích jakéhokoli typu mohou vyskytovat, také mnohé souvislosti a vzájemné vazby, kterými se tyto záležitosti v životě projevují, a samozřejmě si prakticky ukážeme, jak tyto problémy řešit.

 

10. Energetický imunitní systém a jeho vztah k fyzickému IS 21.10.

Souvislost psychiky s fyzickým tělem je známá z celé řady psychosomatických onemocnění. Na tomto semináři konkrétně se budeme zabývat imunitním systémem a celou řadou fyzických následků, které mohou vzniknout jako následek energetické nerovnováhy vznikající z našich nejrůznějších chyb a omylů v našem vztahu k sobě, ostatním lidem i k celému našemu okolí. Jak v energiích tak ve fyzickém těle, vzniká problém porušení imunity tehdy, když je nesprávně definovaná hranice mezi tím, co je naše a co je cizí. Co přesně s touto definicí souvisí, jaké jsou hlavní chyby, jak se jich vyvarovat a případně je napravit, to vše se můžete dozvědět na tomto semináři.

 

11. Energetické příčiny depresí 25.11.

Na tomto semináři si povíme, co je deprese, jak ji můžeme poznat, jaké jsou příčiny jejího vzniku a jak jí předcházet, případně jak napravit škody, pokud už vznikla. Řekneme si více o energetickém hospodaření, o souvislostech doprovázejících stav deprese, o technikách které při sklonu k depresi mohou pomoci, o návaznostech na rodinné vzorce, a též o hlubších psychických dispozicích k tomuto stavu. Ukážeme si také, jak rozpoznat psychické vzorce, které k tomuto stavu vedly a také techniky, které je možné využít k jejich přepsání.

 

12. Předsevzetí a hlubší souvislosti  30.12.

Předsevzetí je z hlediska sebepoznání velmi zajímavý fenomén. Obecně platí pravidlo, že má-li člověk potřebu činit předsevzetí, respektive má-li potřebu své cíle a záměry takto nazývat, činí tak proto, že jeho současný stav či podoba jsou pro něho nepřijatelné. Předsevzetí jako takové tedy vyrůstá z podkladu nedostatečného sebepřijetí a pocitů viny. Víme-li, že jakákoli negativní emoce signalizuje nedostatek energie, a víme-li zároveň, že aby byl jakýkoli náš cíl a záměr úspěšný, vyžaduje už ve chvíli svého vzniku maximum energie, víme tedy také, že s takovýmto pozadím je jakékoli předsevzetí už předem odsouzeno k nezdaru. Co tedy s tím? Jakým způsobem zajistit, abychom byli úspěšní, pokud se rozhodneme ke změně sebe sama respektive okolností, v nichž žijeme? Zajímají-li vás odpovědi, přijďte si pro ně na seminář.

 

Harmonizační studio Osm

Srbská 2, Praha Dejvice

Je to hned vedle Hradčanské, z Hlavního je to metrem asi 11 minut. Z metra se vystupuje směrem na Bubeneč. Na Hradčanské staví bus 131,184,515. Před studiem je možné parkování s parkovacím automatem.

 

_________________________

 

Kurzy metody PRP (psychického rezonančního pole)

 

(poznámka k cenám kurzů: při současném objednání 2 a více kurzů sleva 100 Kč z každého kurzu - výhodné skupinové objednávky)

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

 

Termíny:             

Jsou vypisovány postupně po nashromáždění dostatečného počtu zájemců, a to vždy na některou sobotu. V případě zájmu odešlete vyplněný formulář v horní části stránky, anebo přímo e-mail na adresu miluse.rejlkova@worldonline.cz. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, pošlete prosím přihlášku znovu (někdy e-mail nemusí projít antispamovými filtry). Jakmile se sejde více lidí, začnu se zájemci diskutovat možné termíny uskutečnění.

 

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1400 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Budete-li mít zájem o účast, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vezměte též na vědomí, že počet účastníků semináře je omezen kapacitou centra, což je maximálně 15 lidí. Přihlašte se proto včas (ideálně min.14 dnů předem).

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) II. – pokročilí

 

Termín: bude upřesněn podle zájmu absolventů  I. stupně

                    

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1600 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Absolventi kurzu PRP pro začátečníky, kteří ovládli základní principy práce s pocity, s nezaujatým pozorovatelem a těžištěm, mohou pokračovat v další části, kde se budeme zabývat metodami, jak lze svoji psychiku využít k nastavování ideálních podmínek našeho života. Dotkneme se oblasti vztahů, práce, tvorby materiálních základů pro život, i optimálního vyladění vašeho já pro nastavení a dovádění do konce vašich životních cílů a záměrů. V tomto kurzu bude věnován větší prostor praktickým ukázkám a účastníci mohou řešit svoje konkrétní problémy, aby se na nich prakticky naučili představované techniky a postupy. Absolventi kurzu by po patřičné praxi měli být schopni bez větších problémů přetvářet sebe i svůj život podle svého vlastního uvážení, aby dospěli ke stanoveným cílům.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. části kurzu, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem k praktické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) III. – spojení se Sítí

 

Termín: individuální domluva se zájemci - bude vypsán pro skupinku 5-10 lidí

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1800 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě

 

Absolventi první a druhé části metody, kteří zvládli svoje těžiště a naučili se pracovat se svými pocity tvůrčím způsobem, mohou pokračovat dál. V této části se dozvíte, že existuje médium, které propojuje skrze vzájemnou rezonanci veškerá existující vědomí do společného energoinformačního pole, které můžeme zkráceně nazvat Síť. Naučíte se pravidla pro napojení i práci s ní, a rovněž základní směry, jak se spojení s ní dá využívat. Absolventi po určité praxi začnou být schopni zjišťovat informace přímo svým vědomím bez použití fyzických smyslů, a rovněž další věci, jejichž podoba se váže na jejich osobní naladění, schopnosti a dovednosti.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. a II. části kurzu, případně jste absolvovali osobní terapie do požadované úrovně, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem ke specifické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.