Datum: 29.01.2013

Vložil: Míla Rejlková

Titulek: Re: Možná chybný názor

Lubore, co je to chybný názor?:-) Když předpokládám, že jakákoli chyba potenciálně vznikne v okamžiku, nemáme-li dostatek informací, a bereme li jako absolutní dostatek informací veškerá data obsažená v časoprostoru okolo nás včetně všehcn možných souvislostí mezi nimi, je každý lidský názor už ve své podstatě chybný, protože je zákonitě neúplný. Míra oné chybovosti se ovšem u jednotlivých lidí liší, a jak se liší, to nám přesně odráží zrcadlo - svět. Vždy je to tak, že to, co do něj vložíme, vrátí se nám v tom smyslu, že to, co ovládáme a chápeme nám slouží, kdežto tomu, co neovládáme a nechápeme, sloužíme my sami.
A co je ono pochopení-ovládání? Je to uchopení reality v určitém bodě-principu takové, jaká opravdu je, nikoli takové, jaká si pouze myslíme, že je, nebo jak ji chceme přetvořit podle sebe bez ohledu na její skutečnou podobu. Podaří-li se nám to alespoň v hlavních rysech, začneme v tomto bodě-životním principu znít v rezonanci s matricí celku, a získávat z ní informace i životní energii. V čím větším počtu bodů-proncipů takto s matricí celku souzníme, tím větší objem souvislostí mezi nimi jsme také schopni svým vědomím zachytit, a tím větší možnosti se nám tím otevírají.
Z toho samozřejmě vyplývá i další skutečnost: míra naší osobní svobody je přesně určená poměrem mezi principy pochopenými-ovládanými/nepochopenými-neovládanými. A samozřejmě umění jasně, přesně a srozumitelně vyjadřovat svoje názory z míry této svobody vychází též.:-)

Přidat nový příspěvek