Seminář Rozlišování v praxi – sobota 28.11.

23.11.2020 20:31

Rozlišování je při práci se sebou a napravování nesprávně nastavených myšlenkovo-pocitových vzorců osobnosti nikdy nekončící kapitola. Co nefunguje, to je totiž vždy „nedotažené do konce“ neboli srostlé s něčím, s čím to v současném nastavení energií nemá mít už nic společného. Vývoj je neustále se rozšiřující fraktální prostoročasový obrazec vnímaných souvislostí, který se neustále rozvíjí a zesložiťuje, tak jak se vědomí Celku vnitřní komunikací samo ze sebe učí…. a klade tak na své „následovníky“ čili hologramové podsložky neustálé nároky na rozšiřování jejich možností a schopností skrze rezonanční „tah“ nutící ho následovat. A my následujeme – ať už dobrovolně a rádi z vlastního rozhodnutí, anebo nedobrovolně a s odporem, vkopáváni okolnostmi do správné pozice rozlišení. :-) Takže tento seminář bude věnovaný právě technikám, jak udržet krok. Jak tyto už neaktuální logicko-energetické nesmyslné srostlice ve vlastní osobnosti vnitřním pocitem okamžitě rozeznávat, abychom byli neustále naladěni na aktuálně probíhající „vlnu“ a neztráceli energii vazbami na staré formy.