Seminář Vnitřní a vnější řád - Sobota 26.9.

14.09.2020 11:20

Vyslovíme-li slovo „řád“, lidé podle svého vztahu k němu reagují různě. Buď pocitem jistoty, anebo pocitem nechuti až odporu. Co je to tedy vlastně řád, a k čemu slouží? A proč vnitřní a vnější? Co je uvnitř a co je venku? Vztaženo k našemu uvědomění sebe sama i světa, vnitřní řád jsou pravidla, která máme nastavená v sobě. Vnější řád ukazuje, podle jakých pravidel funguje svět. A co se děje, když jsou vnitřní nebo vnější pravidla nesprávně nastavená? A nesprávně vůči čemu? Jak to udělat, aby náš vnitřní řád byl s tím vnějším v rovnováze a nezpůsoboval nám napětí a stres, ale naopak sloužil jako nástroj jistoty a klidu? Zajímáte-li se o odpovědi na tyto otázky, přijďte se zúčastnit semináře. :-)