Přihlášení na kurz, seminář či individuální sezení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Akce

 

Místo konání všech pražských akcí: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

 

 Spojení:  metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

_________________________

Upozornění: zvukový záznam je součástí každé akce. Pokud si chcete nahrávku odnést s sebou, přineste si prosím usb záznamové zařízení - flešku, paměťovou kartu s adaptérem pro notebook či mobil nebo mp3 přehrávač s připojovacím usb kabelem.

 

Kurzy a semináře

 

Pravidla pro přihlášení

Chcete-li se přihlásit na určitou akci, vyplňte prosím přihlašovací formulář nad seznamem akcí. Do předmětu uveďte (okopírujte) název akce spolu s datem konání. Do zprávy uveďte svoje jméno a kontakt na mobil, spolu s datem uhrazení poplatku za kurz. Jakmile bude vaše platba ověřena, přijde vám zpět e-mail s potvrzením účasti. Odhlášení s navrácením celé zaplacené částky je možné do 7 dnů před začátkem akce, nebo v případě onemocnění. V jiných případech zaplacená částka propadá, můžete však místo sebe poslat náhradníka.

Vezměte na vědomí, že uhrazení akce v hotovosti přímo na místě je možné, ale přednost budou mít zájemci platící do řádného termínu předem: bude-li tedy naplněna kapacita kurzu (10-15 účastníků podle charakteru kurzu), vaše účast v tomto případě není zajištěna.

Bankovní spojení pro platby:

164049660/0600  (Moneta Money Bank)

 

Ceník akcí: 

Dvouhodinové individuální sezení - 1200 Kč

Seminář - 1200 Kč

Kurz PRP 1 začátečníci - 1400 Kč

Kurz PRP 2 pokročilí - 1600 Kč

Kurz PRP 3 Spojení se Sítí - 1800 Kč

_________________________

 

Semináře 2018

 

Organizačně pro všechny semináře obecně platí:


Začátek:  ráno v 9:45, předpokládaný konec odpoledne mezi 16:30 a 17:00
Místo konání: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

Spojení: metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

 

Termíny a témata seminářů v roce 2018:

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Více zde: https://www.milarejlkova.cz/akce/

 

1. Jednotlivec, celek a svoboda - neděle 28.1.

V současné době ve společnosti pozorujeme trend, kdy jednotlivci společnost přiznává veškerá práva, aniž by mu zároveň určovala jeho povinnosti k ní v rámci prospěchu všech, tedy celku. Ve společenském vědomí tedy vznikl stav, kdy jedno zdánlivě popírá druhé: lidé mají strach, že plněním svých povinností přijdou o svoje právo největší - o svoji svobodu. Ale je tomu skutečně tak? Existuje reálně tento konflikt, anebo je pouhou iluzí, která vzniká na základě nesprávných závěrů? Může existovat svoboda bez omezení, anebo svoboda jako taková neexistuje vůbec? Nebo je to ještě jinak? Zajímají-li vás odpovědi na tyto otázky, přijďte na seminář.

 

2. Odpuštění - neděle 25.2.

Není ojedinělý přístup, kdy na odpuštění lidé pohlížejí jako na něco velkomyslného, co "provinilec" má chápat jako dar, na který vlastně nemá právo. Přece nám ublížil, ne? A my jsme tomu zlounovi velkomyslně odpustili, abychom dokázali, že my jsme "ti lepší". Takhle to přece je... nebo ne?

Teď asi ty "velkodušné" zklamu. Není. Potřebujeme-li totiž někomu odpouštět, znamená to, že jsme vůbec nepochopili smysl a význam zkušeností, skrze které v životě procházíme. Chcete-li se tedy dozvědět, jak je to doopravdy, a co ve skutečnosti pravé odpuštění je, přijďte na seminář.

 

3. Návyky, stereotypy a věci související - neděle 25.3.

Co znamenají v energetické oblasti návyky a stereotypy a jak vznikají? Kdy nám mohou v životě pomoci a kdy nás naopak poškozují? Jak se naše osobní vzorce tohoto typu zasazují do vzorců celospolečenských, a jak jedno podmiňuje druhé? Za jakých podmínek je možné je měnit, a co je potřebné pro to, aby se v této oblasti společensky změnila atmosféra? A jak souvisí s tímto tématem váha? Zajímá-li vás, jak si v této oblasti udělat v životě pořádek, můžete se to dozvědět na tomto semináři.

 

4. Vlastnictví jako nástroj vývoje - sobota 28.4.

Co je v energetickém slova smyslu vlastnictví, a jak se váže na váhu, životní energii a vývoj vědomí? Jakým způsobem souvisí vlastnictví s bezvýhradným přijetím a s principem tvoření? A co má společného s gravitací a uspořádáním časoprostoru? Zdánlivě nesouvisející témata mají překvapivě mnoho vzájemných souvislostí. Zajímá-li vás, co se skrývá v pozadí a jak tyto vědomosti můžete využít ke zkvalitnění svého pochopení sebe i světa okolo, přijďte na seminář.

 

 

5. Mužská a ženská energie - sobota 26.5.

Fyzikálně vzato je mužská a ženská energie elektřina a magnetismus. Nábožensky vzato je to Bůh a svět. Metafyzicky vzato je to duch a hmota. Ezotericky vzato je to Jang a Jin. A zcela pragmaticky vzato, bez téhle duality bychom tady nebyli, protože bez ní by tady nebylo vůbec nic, včetně smyslu onoho "tady". Je ve všem, podmiňuje všechno a jejich vzájemná interakce také všechno tvoří i ničí. Hlubší porozumění zákonitostem jejich vzájemného "tance" tak umožňuje hlubší porozumění nám samotným, našim vztahům, a též principu fungování světa okolo nás. Chcete-li se dozvědět víc, přijďte na seminář.

 

6. Synchronicity - sobota 23.6.

Hodně z nás jistě už zažilo události ve svém životě, kdy se nám zdálo, že se věci okolo nás zvláštním způsobem řetězí a opakují, zmnožují a navazují do významných asociačních souvislostí. Stejná čísla, stejná témata, stejné vzorce, jakoby je v různých vrstvách reality vytvořila stejná matrice. Jaká je tedy souvislost tohoto jevu se stavbou reality, a jaký vliv na náš život mají tyto matrice zabudované do našeho vědomí i světa okolo nás? Toto i další souvislosti se dozvíte na tomto semináři.

 

7. Materialisté a ezoterici a jejich společný jmenovatel - sobota 28.7.

Co svět světem stojí, dělí se na dva znepřátelené tábory. První z nich, takzvaní " hmotaři přízemní", se snaží vyzkoumat podstatu světa rozumem, drží se pevně při zemi a na co si nemohou "sáhnout" fyzickými smysly, tomu nevěří. Brání se tomu obvykle výsměchem, pod kterým leží panická hrůza ze všeho, co leží mimo dosah jejich "čidel" a co tudíž nemohou zvážit, změřit a zavřít do krabiček s popisky. Hmotařům navztek tady ovšem existují jim naprosto nepochopitelné existence jménem "ezoterici vzdušní", kteří na zemi příliš pevně nedrží díky neustálé snaze přesvědčit sebe i okolí, že cokoli hmotné je ohrožuje na životě, bere jim svobodu a kdovíco ještě, a že jediný pravdivý svět leží v jejich tušeních a dojmech, kterým fyzické smysly spíše překážejí. Realitu považují za největšího nepřítele jejich velkých ideálů, protože narazí-li na ni příliš zprudka, udělají si bouli na iluzích. Hmotným světem pro jistotu okázale pohrdají, aby se nepřišlo na to, že s ním vůbec neumějí zacházet. Oba tábory si ve skutečnosti vzájemně do krve závidí to, co má ten druhý a oni ne, ale nepřiznali by to ani pod pohrůžkou osvícení/zbohatnutí (dle tábora nehodící se škrtněte). Existuje vůbec mezi nimi společný jmenovatel? A pokud ano, co to je a jak se to projevuje? Jste-li zvědaví, přijďte.:-)

 

8. Zrcadlo, aneb vzájemný vliv vědomí a reality - sobota 25.8.

Že má naše okolí vliv na naši náladu, to všichni vědí. Jakým přesným mechanismem se to ale děje? Na tomto semináři se dozvíte, jak funguje cyklus (vědomí-osobnost-okolí), a také to, jak můžeme vědomosti o činnosti tohoto cyklu využít nejen k lepšímu poznání sebe i světa kolem nás, ale i k praktické výstavbě jak své osobnosti, tak následně i důležitých prvků ve svém životě.

 

9. Vzestupná a sestupná spirála energie - sobota 22.9.

Na tomto semináři se dozvíte něco o tom, jak způsob získávání energie ve vztazích s druhými lidmi a okolím ovlivňuje naše uvědomování si sebe i světa okolo nás, a také jaké jsou příčiny i důsledky tohoto našeho rozhodnutí, ať už vědomé či nevědomé. Na praktických příkladech ze vztahů v rodině i v okolním světě si ukážeme, jak se na nich jeden i druhý směr projevuje, a také to, proč jsou oba dva směry pro vývoj světa-vědomí nutné a nezbytné. Zajímají-li vás tyto aspekty reality a jejich souvislosti, přijďte na seminář.

 

10. Přechod věků - přechod ideologií - sobota 27.10.

Na tomto semináři otevřeme nejen téma současného přechodu energií věku Ryb do Vodnáře, ale řekneme si něco též o obecných změnách ideologií coby motivujícího prvku vývoje společenského uspořádání v dějinách. Probereme příčiny i důsledky těchto změn spolu s návazností na vývoj vědomí jednotlivých lidí i vědomí společnosti-lidstva jako takového. Chcete-li tedy znát více o kvalitách a změnách energií v ideologickém pozadí naší doby i ve vývoji světových náboženství, přijďte se podívat na seminář.

 

11. Strom času a vývoj vědomí - sobota 24.11.

Tento seminář se bude zabývat otázkou vývoje vědomí v trochu netradičním pojetí - s využitím úhlu pohledu na čas jako na čtvrtý rozměr reality. V tomto pojetí neexistuje časoprostor, pouze prostor jako takový, ve kterém se patřičně "upravené" vědomí dokáže pohybovat i mimo časovou osu. Jak se toto pojetí promítne do našeho uvažování a způsobu nazírání na realitu, a jaké nové možnosti při práci se sebou nám může otevřít? Zajímá-li vás toto téma, přijďte na seminář.

 

12. Tvoření hodnot - sobota 29.12.

Závěr roku má vždy sklon bilancovat a vyhodnocovat. Jaká měřítka ovšem k tomuto vyhodnocování používáme? Pojďme se na tomto semináři společně podívat, co jsou v pojetí vědomí Celku-vesmíru-reality skutečné hodnoty, jakým způsobem se tvoří, jakým způsobem je na ně navázána naše životní energie, a jak nám pochopení a realizace této tématiky v životě otevírá nebo uzavírá cestu k fyzickému uchopení hodnot - k uchopení a použití energií finančního toku a hmotného zabezpečení.

 

Harmonizační studio Osm

Srbská 2, Praha Dejvice

Je to hned vedle Hradčanské, z Hlavního je to metrem asi 11 minut. Z metra se vystupuje směrem na Bubenečskou. Na Hradčanské též staví bus 131. Před studiem je možné parkování s parkovacím automatem.

 

_________________________

 

Kurzy metody PRP (psychického rezonančního pole)

 

(poznámka k cenám kurzů: při současném objednání 2 a více kurzů sleva 100 Kč z každého kurzu - výhodné skupinové objednávky)

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

 

Termíny:             

Jsou vypisovány postupně po nashromáždění dostatečného počtu zájemců, a to vždy na některou sobotu. V případě zájmu odešlete vyplněný formulář v horní části stránky, anebo přímo e-mail na adresu miluse.rejlkova@worldonline.cz. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, pošlete prosím přihlášku znovu (někdy e-mail nemusí projít antispamovými filtry). Jakmile se sejde více lidí, začnu se zájemci diskutovat možné termíny uskutečnění.

 

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1400 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Budete-li mít zájem o účast, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vezměte též na vědomí, že počet účastníků semináře je omezen kapacitou centra, což je maximálně 15 lidí. Přihlašte se proto včas (ideálně min.14 dnů předem).

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) II. – pokročilí

 

Termín: bude upřesněn podle zájmu absolventů  I. stupně

                    

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1600 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Absolventi kurzu PRP pro začátečníky, kteří ovládli základní principy práce s pocity, s nezaujatým pozorovatelem a těžištěm, mohou pokračovat v další části, kde se budeme zabývat metodami, jak lze svoji psychiku využít k nastavování ideálních podmínek našeho života. Dotkneme se oblasti vztahů, práce, tvorby materiálních základů pro život, i optimálního vyladění vašeho já pro nastavení a dovádění do konce vašich životních cílů a záměrů. V tomto kurzu bude věnován větší prostor praktickým ukázkám a účastníci mohou řešit svoje konkrétní problémy, aby se na nich prakticky naučili představované techniky a postupy. Absolventi kurzu by po patřičné praxi měli být schopni bez větších problémů přetvářet sebe i svůj život podle svého vlastního uvážení, aby dospěli ke stanoveným cílům.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. části kurzu, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem k praktické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) III. – spojení se Sítí

 

Termín: individuální domluva se zájemci - bude vypsán pro skupinku 5-10 lidí

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1800 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě

 

Absolventi první a druhé části metody, kteří zvládli svoje těžiště a naučili se pracovat se svými pocity tvůrčím způsobem, mohou pokračovat dál. V této části se dozvíte, že existuje médium, které propojuje skrze vzájemnou rezonanci veškerá existující vědomí do společného energoinformačního pole, které můžeme zkráceně nazvat Síť. Naučíte se pravidla pro napojení i práci s ní, a rovněž základní směry, jak se spojení s ní dá využívat. Absolventi po určité praxi začnou být schopni zjišťovat informace přímo svým vědomím bez použití fyzických smyslů, a rovněž další věci, jejichž podoba se váže na jejich osobní naladění, schopnosti a dovednosti.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. a II. části kurzu, případně jste absolvovali osobní terapie do požadované úrovně, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem ke specifické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.