Přihlášení na kurz, seminář či individuální sezení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Akce

 

Místo konání všech pražských akcí: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

 

 Spojení:  metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

_________________________

Upozornění: zvukový záznam je součástí každé akce. Pokud si chcete nahrávku odnést s sebou, přineste si prosím usb záznamové zařízení - flešku, paměťovou kartu s adaptérem pro notebook či mobil nebo mp3 přehrávač s připojovacím usb kabelem.

 

Kurzy a semináře

 

Pravidla pro přihlášení

Chcete-li se přihlásit na určitou akci, vyplňte prosím přihlašovací formulář nad seznamem akcí. Do předmětu uveďte (okopírujte) název akce spolu s datem konání. Do zprávy uveďte svoje jméno a kontakt na mobil, spolu s datem uhrazení poplatku za kurz. Jakmile bude vaše platba ověřena, přijde vám zpět e-mail s potvrzením účasti. Odhlášení s navrácením celé zaplacené částky je možné do 7 dnů před začátkem akce, nebo v případě onemocnění. V jiných případech zaplacená částka propadá, můžete však místo sebe poslat náhradníka.

Vezměte na vědomí, že uhrazení akce v hotovosti přímo na místě je možné, ale přednost budou mít zájemci platící do řádného termínu předem: bude-li tedy naplněna kapacita kurzu (10-15 účastníků podle charakteru kurzu), vaše účast v tomto případě není zajištěna.

Bankovní spojení pro platby:

164049660/0600  (Moneta Money Bank)

 

Ceník akcí: 

Dvouhodinové individuální sezení - 1200 Kč

Seminář - 1200 Kč

Kurz PRP 1 začátečníci - 1400 Kč

Kurz PRP 2 pokročilí - 1600 Kč

Kurz PRP 3 Spojení se Sítí - 1800 Kč

_________________________

 

Semináře 2020

 

Organizačně pro všechny semináře obecně platí:


Začátek:  ráno v 9:45, předpokládaný konec odpoledne mezi 16:30 a 17:00
Místo konání: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

Spojení: metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

 

Termíny a témata seminářů v roce 2020:

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Více zde: https://www.milarejlkova.cz/akce/
 1. Prociťování kvalit energií - Sobota 25.1.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč jsou vám některé vůně příjemné či nepříjemné? Proč vám některé jídlo chutná či nechutná? Proč máte rádi určité barvy a jiné vám nic neříkají? Proč dáváte přednost určitým typům prostředí a jiným se naopak vyhýbáte? A jaký má na vaše reakce vliv složka psychická a složka tělesná? Jaký je mezi nimi vztah a komunikace, a projevuje se to na vašich chutích a nechutích? Na tyhle otázky může samotný rozum odpovědět velice těžko…ale zato vaše pocity jsou při získávání odpovědí klíčové, protože dokážou vnímat realitu celostně, skrze rezonanční vazbu mezi vámi a předmětem vašeho zájmu. Připojíte-li pak rozumovou rovinu a vaše zkušenosti, aby bylo možné čistě pocitový vjem „přeložit“ do srozumitelné podoby, máte svoji odpověď. Zajímá-li vás tedy, jakým způsobem zaměřovat a „vycvičit“ svoji pocitovou a rozumovou rovinu, abyste se mohli takto dobrat k vašim vlastním odpovědím na spoustu svých otázek, přijďte na seminář.

 

 1. Relativita vnímání - Sobota 29.2.

Míra zvládnutí určitých životních témat se liší od člověka k člověku. Lišíme se v pochopení i v praktickém použití, něco zvládáme s přehledem, jiné téma je pro nás španělská vesnice. Každý z nás je jiný, a proto také vnímáme stejnou realitu každý jinak. Na tomto semináři se dozvíte, jakým způsobem rozsah a kvalita vnímání každého z nás ovlivňuje nejen naši psychiku, ale i celý náš život: proč se nám určité věci dějí, a co konkrétně nám v našem způsobu vnímání reality může zabránit dosažení toho, co si v životě přejeme uskutečnit. A samozřejmě to hlavní – dozvíte se, co se s tím dá dělat a jak se naše vnímání dá rozvíjet a lépe využívat.

 

 1. Finance a sebevyjádření - Sobota 28.3.

Téma financí je pro spoustu lidí ožehavá záležitost. Finance jsou mnohými z nás vnímány jako něco na nás nezávislého, jako kolo štěstěny, které nám v životě buď přeje nebo nepřeje a co je jaksi „předem nastavené“, a jen zřídkakdy o nich lidé uvažují jako o něčem, co mohou sami ovlivnit a čemu rozumí. A jen zřídkakdy také mají lidé spojenou tvorbu svých financí s činnostmi, kde se cítí být ve svém živlu a které si užívají. Chcete-li se tedy dozvědět více o principech, které vám umožní mít pevněji v rukou tuto oblast vašeho života a cítit se při vydělávání peněz šťastně a spokojeně, přijďte na seminář.

 

 1. Být sám sebou – není to sobectví? - Sobota 25.4.

S touto otázkou se velmi často setkávám, když vysvětluji lidem, jak být na svých bližních nezávislí, aby tolik netrpěli stresem a úzkostmi. Myslí si totiž, že jakousi „normou dobrých mravů“ je fakt, že veškeré svoje činy, ale i myšlenky a pocity musí poměřovat s lidmi okolo sebe, a to způsobem, aby jim takzvaně „nepřekáželi“. Aby odpovídali jejich očekáváním a mohli být tudíž svým okolím „přijati“. Celý tenhle koncept reality vychází z neúplného pochopení způsobu, jakým je postavená lidská psychika potažmo celý tenhle svět. Možností je mnohem více a nikdo nemusí nikomu překážet, ovšem o těchto možnostech se mnoho neví, a proto ani nejsou v masové míře využívány. Jak to tedy doopravdy je se sobectvím a nesobectvím, svobodou a právy atakdále a tak podobně? Dozvíte se na semináři. :-)

 
 1. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá - Sobota 23.5.

….. aneb „koho oslovíš, ten ti odpoví“. Tenhle seminář bude zaměřený na to, jak se dá nejen zůstat sám/sama sebou v komunikaci a vztazích s druhými lidmi, ale též jak se dá změnit pocitový základ dotyčné komunikace, je-li naším protějškem nastavená do polohy konfliktu a hádky, případně manipulace a ovládání. Ve světě se soukromě i pracovně setkáváme s různými lidmi, ti nejsou neustále pozitivně naladění, a umění vyjít i s těmi nejproblémovějšími je právě to – umění. Je třeba se tomu naučit, protože ne každý je od narození obdařen talentem měnit vše v ono příslovečné vztahové „zlato“. A není to vůbec o kompromisech a sebepopření, prohrou cesta opravdu nevede. A není to také o „potření protivníka“, není to totiž vůbec o boji. A není to ani o změně tématu, není to ani o utnutí veškeré komunikace. Co tedy zbývá, jaká je odpověď na hádanku? :-) Přijďte na seminář.

 

 1. Podosobnosti - Sobota 27.6.

Pracujeme-li se strukturou své osobnosti při práci se sebou, dříve či později narazíme na oblast podvědomí. Zjistíme, že se tam nacházejí oblasti, které díky odloučenosti od vědomé úrovně mají samostatný řídící systém s vlastními „povely“ a díky tomu i jakousi autonomii jednání. Toto jednání je ponejvíce pouze reakcí na vnější podněty a náš rozum jim ve snaze odůvodnit jejich existenci teprve dodatečně přisuzuje určité „role“. Tyto postoje se ale zakládají na iluzích a nesnesou přímý kontakt s realitou, takže jejich „vlastník“ obvykle při přímé konfrontaci reaguje odporem ve formě buď útěku nebo útoku, samozřejmě s veškerým negativním pocitovým doprovodem a často zkratovým jednáním. Pocitové vzorce nacházející se v této oblasti se spouští vnějším vlivem bez vědomé účasti „majitele“, který díky jejich existenci je ovladatelný a manipulovatelný ve všech tématech, se kterými nepracuje vědomě a neumí v nich uplatňovat vlastní rozhodnutí. Na tomto semináři si řekneme a prakticky ukážeme, jakým způsobem lze v sobě i ve svých bližních tyto struktury rozeznávat, jak k nim přistupovat bez „nebezpečí úrazu“, a také jak v sobě tento stav napravovat.

 

 1. Vztah duše a těla - Sobota 25.7.

Tento seminář se bude týkat tématu nemocí a nejrůznějších chronických potíží. Povíme si o tom, jak se energetická podstata našeho Já promítá do vztahu naší psychiky a těla, jakým způsobem spolu trojúhelník tělo-duše-psychika komunikuje, a též o tom, v jakém vztahu k nim je naše vědomí. Toto pochopení pak pokládá základy k tomu, abychom byli schopni porozumět vzkazům, které nám přicházejí jak od našeho těla a psychiky, tak od okolního světa. Probereme si i spoustu praktických příkladů, takže každý si bude moci sám na sobě zjistit, jak se tento „pohled do zrcadla hmotné reality“ dá využít ke změně kvality svého zdraví i celého života.

 

 1. Význam slov a energetická úroveň komunikace - Sobota 29.8.

Na tomto semináři se budeme zabývat slovy, obecným a osobním obsahem slov a také jejich použitím v komunikaci. Ukážeme si, jak skrze použití určitého slovního okruhu funguje rezonanční propojení s egregory různých typů ve společnosti a jak vzniká nedorozumění v případě nedostatečného rozlišení zdroje. A v neposlední řadě si povíme také o tom, jak je logický(informační) význam slova propojený s nosnou pocitovou (energetickou) vlnou, která se napojuje na energetickou strukturu „adresáta“ slovního sdělení …. spolu se všemi úskalími vědomého a nevědomého použití všech významových rovin zúčastňujících se „rozhovoru“. Což může v praxi vypadat i tak, že „příjemce“ reaguje na něco úplně jiného, než „odesílatel“ zamýšlel. :-) Proč nás pocity nutí používat určitá slovní vyjádření? Proč nám nějaký náš pocitový vzorec předloží jiný význam než sdělení našeho protějšku skutečně má? Lidé o sobě v každé větě sdělí mnohem více než říkají pouhá slova, stačí vědět jak „naslouchat“. Chcete-li tedy získat hlubší vhled do toho, co sdělujete vy druhým i oni vám, přijďte na seminář.

 

 1. Vnitřní a vnější řád - Sobota 26.9.

Vyslovíme-li slovo „řád“, lidé podle svého vztahu k němu reagují různě. Buď pocitem jistoty, anebo pocitem nechuti až odporu. Co je to tedy vlastně řád, a k čemu slouží? A proč vnitřní a vnější? Co je uvnitř a co je venku? Vztaženo k našemu uvědomění sebe sama i světa, vnitřní řád jsou pravidla, která máme nastavená v sobě. Vnější řád ukazuje, podle jakých pravidel funguje svět. A co se děje, když jsou vnitřní nebo vnější pravidla nesprávně nastavená? A nesprávně vůči čemu? Jak to udělat, aby náš vnitřní řád byl s tím vnějším v rovnováze a nezpůsoboval nám napětí a stres, ale naopak sloužil jako nástroj jistoty a klidu? Zajímáte-li se o odpovědi na tyto otázky, přijďte se zúčastnit semináře. :-)

 

 1. Pravidla práce s energií - Sobota 31.10.

Na tomto semináři si povíme a prakticky ukážeme, jak se myšlenková forma naplňuje energií-pocitem, aby se zhmotnila do reálné existence. Řekneme si o úskalích této zhmotňovací činnosti, zejména pokud se týká zodpovědnosti za výsledky svého tvoření, které k nám přicházejí zpátky coby odraz zrcadla jménem svět, vyjádřený lapidárně oním okřídleným úslovím „karma je zdarma“. A ukážeme si také, jak nevhodné existenční formy opět energeticky „vypustit“ a tak je odpojit z oběhu, aby nám neustálé narážení na jejich naším odporem zmnožené a zesílené verze nezpůsobovalo boule na egu. Chcete-li si tedy tímto způsobem rozcvičit osobnost, přijďte se přidat do houfu. :-)

 

 1. Rozlišování v praxi – sobota 28.11.

Rozlišování je při práci se sebou a napravování nesprávně nastavených myšlenkovo-pocitových vzorců osobnosti nikdy nekončící kapitola. Co nefunguje, to je totiž vždy „nedotažené do konce“ neboli srostlé s něčím, s čím to v současném nastavení energií nemá mít už nic společného. Vývoj je neustále se rozšiřující fraktální prostoročasový obrazec vnímaných souvislostí, který se neustále rozvíjí a zesložiťuje, tak jak se vědomí Celku vnitřní komunikací samo ze sebe učí…. a klade tak na své „následovníky“ čili hologramové podsložky neustálé nároky na rozšiřování jejich možností a schopností skrze rezonanční „tah“ nutící ho následovat. A my následujeme – ať už dobrovolně a rádi z vlastního rozhodnutí, anebo nedobrovolně a s odporem, vkopáváni okolnostmi do správné pozice rozlišení. :-) Takže tento seminář bude věnovaný právě technikám, jak udržet krok. Jak tyto už neaktuální logicko-energetické nesmyslné srostlice ve vlastní osobnosti vnitřním pocitem okamžitě rozeznávat, abychom byli neustále naladěni na aktuálně probíhající „vlnu“ a neztráceli energii vazbami na staré formy.

 

 1. Cesta z bludiště vlastního Já - Neděle 27.12.

Abychom při vší té snaze pochopit sama sebe a naučit se se sebou zacházet v sobě nezabloudili, hodí se mít při ruce kompas. Bez něj si člověk totiž sotva může být jistý, vydává-li se při jakékoli nápravě svého Já správným směrem. Nevíme-li totiž, jak najít ono příslovečné světlo na konci tunelu jménem Vyšší Já, Pravé Já nebo jakkoli ono dosažení své skutečné existence nazveme, zůstáváme snadnou kořistí početných „ukazatelů směru“ v podobě nejrůznějších guru či náboženských vůdců, kterým jde v podstatě o jedno jediné – abychom spolu se zodpovědností za sebe a svoji vlastní cestu do jejich vlastnictví vložili i svoji energii, vůli, peníze. Tento seminář je tedy určený právě k tomu, aby ukázal, jak se postupnými kroky vlastním přičiněním dostat, a především udržet v trvalém kontaktu s vyšší formou své existence. A to právě skrze cítění svého srdce – skrze rezonanční celostní propojení svého vědomí se Zdrojem v čisté podobě.

 

_________________________

 

Kurzy metody PRP (psychického rezonančního pole)

 

(poznámka k cenám kurzů: při současném objednání 2 a více kurzů sleva 100 Kč z každého kurzu - výhodné skupinové objednávky)

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

 

Termíny:             

Jsou vypisovány postupně po nashromáždění dostatečného počtu zájemců, a to vždy na některou sobotu. V případě zájmu odešlete vyplněný formulář v horní části stránky, anebo přímo e-mail na adresu miluse.rejlkova@worldonline.cz. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, pošlete prosím přihlášku znovu (někdy e-mail nemusí projít antispamovými filtry). Jakmile se sejde více lidí, začnu se zájemci diskutovat možné termíny uskutečnění.

 

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1400 Kč včetně zálohy 700 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Budete-li mít zájem o účast, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vezměte též na vědomí, že počet účastníků semináře je omezen kapacitou centra, což je maximálně 15 lidí. Přihlašte se proto včas (ideálně min.14 dnů předem).

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) II. – pokročilí

 

Termín: bude upřesněn podle zájmu absolventů  I. stupně

                    

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1600 Kč včetně zálohy 800 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Absolventi kurzu PRP pro začátečníky, kteří ovládli základní principy práce s pocity, s nezaujatým pozorovatelem a těžištěm, mohou pokračovat v další části, kde se budeme zabývat metodami, jak lze svoji psychiku využít k nastavování ideálních podmínek našeho života. Dotkneme se oblasti vztahů, práce, tvorby materiálních základů pro život, i optimálního vyladění vašeho já pro nastavení a dovádění do konce vašich životních cílů a záměrů. V tomto kurzu bude věnován větší prostor praktickým ukázkám a účastníci mohou řešit svoje konkrétní problémy, aby se na nich prakticky naučili představované techniky a postupy. Absolventi kurzu by po patřičné praxi měli být schopni bez větších problémů přetvářet sebe i svůj život podle svého vlastního uvážení, aby dospěli ke stanoveným cílům.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. části kurzu, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem k praktické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) III. – spojení se Sítí

 

Termín: individuální domluva se zájemci - bude vypsán pro skupinku 5-10 lidí

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1800 Kč včetně zálohy 900 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Absolventi první a druhé části metody, kteří zvládli svoje těžiště a naučili se pracovat se svými pocity tvůrčím způsobem, mohou pokračovat dál. V této části se dozvíte, že existuje médium, které propojuje skrze vzájemnou rezonanci veškerá existující vědomí do společného energoinformačního pole, které můžeme zkráceně nazvat Síť. Naučíte se pravidla pro napojení i práci s ní, a rovněž základní směry, jak se spojení s ní dá využívat. Absolventi po určité praxi začnou být schopni zjišťovat informace přímo svým vědomím bez použití fyzických smyslů, a rovněž další věci, jejichž podoba se váže na jejich osobní naladění, schopnosti a dovednosti.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. a II. části kurzu, případně jste absolvovali osobní terapie do požadované úrovně, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem ke specifické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.