Přihlášení na kurz, seminář či individuální sezení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Akce

 

Místo konání všech pražských akcí: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

 

 Spojení:  metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

_________________________

Upozornění: zvukový záznam je součástí každé akce. Pokud si chcete nahrávku odnést s sebou, přineste si prosím usb záznamové zařízení - flešku, paměťovou kartu s adaptérem pro notebook či mobil nebo mp3 přehrávač s připojovacím usb kabelem.

 

Kurzy a semináře

 

Pravidla pro přihlášení

Chcete-li se přihlásit na určitou akci, vyplňte prosím přihlašovací formulář nad seznamem akcí. Do předmětu uveďte (okopírujte) název akce spolu s datem konání. Do zprávy uveďte svoje jméno a kontakt na mobil, spolu s datem uhrazení poplatku za kurz. Jakmile bude vaše platba ověřena, přijde vám zpět e-mail s potvrzením účasti. Odhlášení s navrácením celé zaplacené částky je možné do 7 dnů před začátkem akce, nebo v případě onemocnění. V jiných případech zaplacená částka propadá, můžete však místo sebe poslat náhradníka.

Vezměte na vědomí, že uhrazení akce v hotovosti přímo na místě je možné, ale přednost budou mít zájemci platící do řádného termínu předem: bude-li tedy naplněna kapacita kurzu (10-15 účastníků podle charakteru kurzu), vaše účast v tomto případě není zajištěna.

Bankovní spojení pro platby:

164049660/0600  (Moneta Money Bank)

 

Ceník akcí: 

Dvouhodinové individuální sezení - 1200 Kč

Seminář - 1200 Kč

Kurz PRP 1 začátečníci - 1400 Kč

Kurz PRP 2 pokročilí - 1600 Kč

Kurz PRP 3 Spojení se Sítí - 1800 Kč

_________________________

 

Semináře 2019

 

Organizačně pro všechny semináře obecně platí:


Začátek:  ráno v 9:45, předpokládaný konec odpoledne mezi 16:30 a 17:00
Místo konání: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

Spojení: metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

 

Termíny a témata seminářů v roce 2019:

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Více zde: https://www.milarejlkova.cz/akce/
 1. Technika volného pádu a její praktické aplikace – sobota 26.1.

Na tomto semináři se budeme zaměřovat na tuto techniku zejména jako na nástroj rozšíření možností vědomí i těla, a to tím, že skrze ni rozšíříme jejich komunikační možnosti skrze naše vědomí. Ukážeme si, jak její aplikací uvolnit srůsty vědomí a osobnosti, jak zdokonalit nezaujatého pozorovatele a jak trvalé setrvávání v tomto stavu zvyšuje pozorovací schopnosti spolu s dosažením trvale vyšší hladiny životní energie.

 

 1. Inteligence, schopnost učení a vnitřní celistvost – sobota 23.2.

Na tomto semináři si povíme o různých druzích inteligence, a také o tom, jak s nimi souvisí schopnost učit se ve smyslu vstřebávat nové informace a také je prakticky používat. Povíme si o psychických zvláštnostech různých typů lidí, a také o souvislostech typu vnímání s napojením na životní energii.

 

 1. Elementál těla – sobota 30. 3.

Tento seminář bude určen k detailnějšímu propátrání této „druhé strany“ reality našeho bytí. Ukážeme si v meditačním prožitku, jak elementál těla spolupracuje s duchem skrze naše uvědomění a používání sebe sama, povíme si, jak se vzájemně doplňují vývojové linie těla a duše, a také si ukážeme různé úhly pohledů na tuto spolupráci, které souvisejí s různými „vrstvami“ reality.

 

 1. Energoinformační pole a časoprostor – sobota 27.4.

Tento seminář bude řešit problematiku souvislostí energie a informace e jejich vzájemného vztahu v různých „vrstvách“ časoprostoru. Řekneme si, jak se informace vázaná na energii předává mezi systémy s různým naladěním, a také jak se informace ve vztahu k energii uchovává a jakým způsobem se na ni lze napojit.

Lidsky řečeno, povíme si zde kdy a proč něco chápeme nebo nechápeme, proč je někdy vnímání zkreslené, proč někdy slyšíme to co druhý nikdy neřekl a nerozumíme tomu co skutečně říká, a proč v nás určité typy informací a způsoby jejich sdělení vyvolávají dobrou či špatnou náladu. A ukážeme si samozřejmě, co všechno se dá udělat s naším vědomím, abychom v tom, co vnímáme, rozeznali co nejvíc energoinformačních vrstev.

 

 1. Kristovo vědomí (bezvýhradná láska) – sobota 25.5.

Pojem Kristus a jeho vědomí si na tomto semináři představíme nikoli v podobě klasické církevní doktríny, ale naladíme se na vibraci, kterou má ve své čisté podobě. V kontrastu s tímto vjemem si také promluvíme o podobách jak byla tato energie představována v průběhu věku Ryb, povíme si o důvodech nejrůznějších zkreslení a posunů v historii „křesťanského“ dvoutisíciletí, a také si představíme úkoly, které v tématu této energie nyní stojí před jednotlivci i lidstvem samotným.

 

 1. Deset smrtelných hříchů – sobota 22.6.

Proč smrtelných? Proč hříchů? A proč deset? Na tomto semináři si budeme ukazovat trochu netradiční pojetí této tématiky, a to v souvislosti s vnímáním životní energie, hranic a rozvrstvení váhy mezi jednotlivci i skupinami, a to v různých fázích vývoje vědomí. Ukážeme si toto téma ve vztahu k sestupné a vzestupné spirále energie, a také si povíme o vnitřních a vnějších mantinelech poznání ve vztahu ke stupni vývoje duše hledající samu sebe cestou pokusu a omylu.

 

 1. Smrt a sexualita jako mezní principy života – sobota 27.7.

Tento seminář se bude zabývat rozšířeným chápáním tématu energie Štíra, a to v aspektu ducha i v aspektu hmotném. Ukážeme si prakticky v meditaci největší strachy, které se pojí s těmito tematickými okruhy, důvody jejich vzniku, a také řešení ve stavu rozšířeného vědomí.

 

 1. Řeka času a techniky jejího využití na cestě vědomého vývoje – sobota 24.8.

Na tomto semináři si prakticky ukážeme víc souvislostí a informací o propojování vědomí s řekou a povíme si hlubší detaily o její podstatě. Prakticky si prožijeme ukázky technik vhodné ke každodenní práci se sebou, abychom svůj život a cestu poznání sebe sama zvládali s mnohem vyšší energií a hlubším vhledem do souvislostí.

 

 1. Společnost a komunikace – sobota 28.9.

Tento seminář se bude zabývat různými podobami společnosti a různých typů komunikace v nich, a to jak společenských komunit současných, tak historickým vývojem společenských typů jako takových. Povíme si o různých komunikačních strategiích vzhledem k typu člověka nebo skupiny, a také o způsobech výchovy, o přesvědčení a názorech v různých společenských skupinách, abychom dokázali lépe porozumět různým aspektům dění jak v historii, tak v současném světě.

 

 1.  Prokletí a osvobození – sobota 26.10.

Tato dvě témata jsou stará jako lidstvo samo, i když v současném „technickém“ světě se tyto dva výrazy příliš nenosí. Jejich podstata se nyní velmi složitě popisuje různými psychologickými termíny, ovšem skutečnost je mnohem prostší a těmto dvěma slovům daleko lépe odpovídající. Na tomto semináři si povíme něco o teorii, a ukážeme si v meditaci, jak se projevuje praxe – co prožívá člověk ve stavu „prokletí“, a co je třeba udělat pro to, aby mohl přejít do stavu „osvobození“.

 

 1. Struktura osobnosti – sobota 23.11.

Tento seminář opět bude mít praktičtější charakter. Ukážeme si na něm v osobních prožitcích, jak se lépe vyznat ve složité struktuře svého nitra, jakým způsobem si prakticky pomoci při poznávání sebe sama a jak rychleji a důkladněji „stopovat“ projevy negativních pocitových vzorců když se vynořují z podvědomí, a jak je co nejrychleji zpracovat. Ukážeme si nejčastější podoby přetržených „strun“ životních principů a také to, jak se promítají do jednání lidí okolo nás, abychom tato zrcadla dokázali lépe využít k narovnání sebe i celé prožívané situace do celistvé podoby.

 

 1. Technické a netechnické směry vývoje civilizace – sobota 28.12.

Na tomto semináři si povíme o rozdílu v těchto dvou přístupech a o jejich podstatě, o jejich historickém vývoji a jeho vlivu na současnou podobu světa. Ukážeme si vědu i náboženství v obou jejich účincích – jako nástrojů pokroku a zároveň brzdy vývoje, a povíme si též o úkolech, které díky těmto historickým skutečnostem nyní stojí před námi jako jednotlivci i před celým lidstvem.

 

 

Harmonizační studio Osm

Srbská 2, Praha Dejvice

Je to hned vedle Hradčanské, z Hlavního je to metrem asi 11 minut. Z metra se vystupuje směrem na Bubenečskou. Na Hradčanské též staví bus 131. Před studiem je možné parkování s parkovacím automatem.

 

_________________________

 

Kurzy metody PRP (psychického rezonančního pole)

 

(poznámka k cenám kurzů: při současném objednání 2 a více kurzů sleva 100 Kč z každého kurzu - výhodné skupinové objednávky)

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

 

Termíny:             

Jsou vypisovány postupně po nashromáždění dostatečného počtu zájemců, a to vždy na některou sobotu. V případě zájmu odešlete vyplněný formulář v horní části stránky, anebo přímo e-mail na adresu miluse.rejlkova@worldonline.cz. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, pošlete prosím přihlášku znovu (někdy e-mail nemusí projít antispamovými filtry). Jakmile se sejde více lidí, začnu se zájemci diskutovat možné termíny uskutečnění.

 

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1400 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Budete-li mít zájem o účast, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vezměte též na vědomí, že počet účastníků semináře je omezen kapacitou centra, což je maximálně 15 lidí. Přihlašte se proto včas (ideálně min.14 dnů předem).

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) II. – pokročilí

 

Termín: bude upřesněn podle zájmu absolventů  I. stupně

                    

Začátek: 8:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1600 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili převodem na účet)

 

Absolventi kurzu PRP pro začátečníky, kteří ovládli základní principy práce s pocity, s nezaujatým pozorovatelem a těžištěm, mohou pokračovat v další části, kde se budeme zabývat metodami, jak lze svoji psychiku využít k nastavování ideálních podmínek našeho života. Dotkneme se oblasti vztahů, práce, tvorby materiálních základů pro život, i optimálního vyladění vašeho já pro nastavení a dovádění do konce vašich životních cílů a záměrů. V tomto kurzu bude věnován větší prostor praktickým ukázkám a účastníci mohou řešit svoje konkrétní problémy, aby se na nich prakticky naučili představované techniky a postupy. Absolventi kurzu by po patřičné praxi měli být schopni bez větších problémů přetvářet sebe i svůj život podle svého vlastního uvážení, aby dospěli ke stanoveným cílům.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. části kurzu, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem k praktické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) III. – spojení se Sítí

 

Termín: individuální domluva se zájemci - bude vypsán pro skupinku 5-10 lidí

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1800 Kč, platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě

 

Absolventi první a druhé části metody, kteří zvládli svoje těžiště a naučili se pracovat se svými pocity tvůrčím způsobem, mohou pokračovat dál. V této části se dozvíte, že existuje médium, které propojuje skrze vzájemnou rezonanci veškerá existující vědomí do společného energoinformačního pole, které můžeme zkráceně nazvat Síť. Naučíte se pravidla pro napojení i práci s ní, a rovněž základní směry, jak se spojení s ní dá využívat. Absolventi po určité praxi začnou být schopni zjišťovat informace přímo svým vědomím bez použití fyzických smyslů, a rovněž další věci, jejichž podoba se váže na jejich osobní naladění, schopnosti a dovednosti.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. a II. části kurzu, případně jste absolvovali osobní terapie do požadované úrovně, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem ke specifické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.