Přihlášení na kurz, seminář či individuální sezení

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Akce

 

Místo konání všech pražských akcí: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

 

 Spojení:  metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

_________________________

Upozornění: zvukový záznam je součástí každé akce. Pokud si chcete nahrávku odnést s sebou, přineste si prosím usb záznamové zařízení - flešku, paměťovou kartu s adaptérem pro notebook či mobil nebo mp3 přehrávač s připojovacím usb kabelem.

 

Kurzy a semináře

 

Pravidla pro přihlášení

Chcete-li se přihlásit na určitou akci, vyplňte prosím přihlašovací formulář nad seznamem akcí. Do předmětu uveďte (okopírujte) název akce spolu s datem konání. Do zprávy uveďte svoje jméno a kontakt na mobil, spolu s datem uhrazení poplatku za kurz. Jakmile bude vaše platba ověřena, přijde vám zpět e-mail s potvrzením účasti. Odhlášení s navrácením celé zaplacené částky je možné do 7 dnů před začátkem akce, nebo v případě onemocnění. V jiných případech zaplacená částka propadá, můžete však místo sebe poslat náhradníka.

Vezměte na vědomí, že uhrazení akce v hotovosti přímo na místě je možné, ale přednost budou mít zájemci platící do řádného termínu předem: bude-li tedy naplněna kapacita kurzu (10-15 účastníků podle charakteru kurzu), vaše účast v tomto případě není zajištěna.

Bankovní spojení pro platby:

164049660/0600  (Moneta Money Bank)

 

Ceník akcí: 

Dvouhodinové individuální sezení - 1300 Kč

Seminář - 1300 Kč

Kurz PRP 1 začátečníci - 1500 Kč

Kurz PRP 2 pokročilí - 1700 Kč

Kurz PRP 3 Spojení se Sítí - 2000 Kč

_________________________

 

Semináře 2022

 

Organizačně pro všechny semináře obecně platí:


Začátek:  ráno v 9:45, předpokládaný konec odpoledne mezi 16:30 a 17:00
Místo konání: Harmonizační studio Osm, Srbská 2, Praha 6 Dejvice

Spojení: metro Hradčanská (výstup na Bubenečskou), bus 131 Hradčanská, tram Hradčanská

 

Aktuální seminář:

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Více zde: https://www.milarejlkova.cz/akce/

Rodiče a děti - neděle 28.8. 2022

Podoba vztahů mezi lidmi, obzvláště mezi nejbližšími v rodině, je téměř v celém rozsahu určována psychickými vzorci, které si děti přebírají od rodičů.  Díky těmto vzorcům cítíme v určitých situacích  pocity pozitivní, a v jiných opět pocity negativní. A díky těmto vzorcům též mají situace v našem životě sklon se vyvíjet určitým přesným způsobem.

Tyto vzorce se do dětské psychiky zapisují přímou rezonancí se vzorci rodičů, nacházejí se tedy mimo vědomou oblast ovládanou vůlí. V dospělosti proto dále fungují automaticky, a to jako pocitové impulsy, které svého vlastníka nutí, aby se v určité situaci zachoval podle takto naprogramovaného vzorce. Volní kontrola je v těchto případech velmi omezená, a často spočívá pouze v pokusu alespoň částečně omezit škody, které naprogramované destruktivní jednání ve vztazích k sobě i ke druhým lidem působí.

V tomto semináři si prakticky ukážeme, jakým způsobem se tyto vzorce tvoří, jak lze získat přístup do nevědomé úrovně psychiky, ve které jsou zapsané, a konečně i jak je přepsat do konstruktivnější podoby.

 
 

Témata dalších seminářů budou postupně upřesňována.

 

Termíny do konce roku 2022: soboty 24.9., 22.10., 26.11. a středa 28.12.

_________________________

 

Kurzy metody PRP (psychického rezonančního pole)

 

(poznámka k cenám kurzů: při současném objednání 2 a více kurzů sleva 100 Kč z každého kurzu - výhodné skupinové objednávky)

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) I. – začátečníci

 

Termíny:             

Jsou vypisovány postupně po nashromáždění dostatečného počtu zájemců, a to vždy na některou sobotu. V případě zájmu odešlete vyplněný formulář v horní části stránky, anebo přímo e-mail na adresu miluse.rejlkova@worldonline.cz. Pokud neobdržíte potvrzovací e-mail, pošlete prosím přihlášku znovu (někdy e-mail nemusí projít antispamovými filtry). Jakmile se sejde více lidí, začnu se zájemci diskutovat možné termíny uskutečnění.

 

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1400 Kč včetně zálohy 700 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Na tomto kurzu se naučíte teorii i praxi základních principů fungování své psychiky a též to, jak ji přetvořit ze stavu, kdy pouze závisle reaguje na vaše okolí do stavu, kdy se stává samostatně fungující jednotkou následující vaši vůli a záměry. V první části se budeme zabývat nezaujatým pozorovatelem, naučíte se, jak funguje těžiště člověka ve smyslu schopnosti plně ovládat sebe i svůj život. Naučíte se i to, jak svoje těžiště opravit a znovu uvést do fungujícího stavu, pokud je rozdrobené mezi lidi okolo vás a nabourává vaši vůli a rozhodnost. Součástí je i technika rozpouštění strachu a vytváření stálé hladiny pozitivních emocí. Absolventi kurzu budou po patřičné době pravidelného praktického používání předaných technik schopni odbourat veškeré stresové faktory ze svého života.

Budete-li mít zájem o účast, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vezměte též na vědomí, že počet účastníků semináře je omezen kapacitou centra, což je maximálně 15 lidí. Přihlašte se proto včas (ideálně min.14 dnů předem).

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) II. – pokročilí

 

Termín: bude upřesněn podle zájmu absolventů  I. stupně

                    

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1600 Kč včetně zálohy 800 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Absolventi kurzu PRP pro začátečníky, kteří ovládli základní principy práce s pocity, s nezaujatým pozorovatelem a těžištěm, mohou pokračovat v další části, kde se budeme zabývat metodami, jak lze svoji psychiku využít k nastavování ideálních podmínek našeho života. Dotkneme se oblasti vztahů, práce, tvorby materiálních základů pro život, i optimálního vyladění vašeho já pro nastavení a dovádění do konce vašich životních cílů a záměrů. V tomto kurzu bude věnován větší prostor praktickým ukázkám a účastníci mohou řešit svoje konkrétní problémy, aby se na nich prakticky naučili představované techniky a postupy. Absolventi kurzu by po patřičné praxi měli být schopni bez větších problémů přetvářet sebe i svůj život podle svého vlastního uvážení, aby dospěli ke stanoveným cílům.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. části kurzu, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem k praktické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.

 

 

Jednodenní kurz Metoda psychického rezonančního pole (PRP) III. – spojení se Sítí

 

Termín: individuální domluva se zájemci - bude vypsán pro skupinku 5-10 lidí

Začátek: 9:45

Předpokládané ukončení: 17:00

Cena: 1800 Kč včetně zálohy 900 Kč, kterou je nutné uhradit do týdne po přihlášení (záloha je vratná v plné výši, pokud se odhlásíte minimálně měsím předem), platba na účet bankovním převodem: 164049660/0600,  nebo po domluvě na místě (při vyšším počtu účastníků mají přednost ti, kteří již zaplatili zálohu převodem na účet)

 

Absolventi první a druhé části metody, kteří zvládli svoje těžiště a naučili se pracovat se svými pocity tvůrčím způsobem, mohou pokračovat dál. V této části se dozvíte, že existuje médium, které propojuje skrze vzájemnou rezonanci veškerá existující vědomí do společného energoinformačního pole, které můžeme zkráceně nazvat Síť. Naučíte se pravidla pro napojení i práci s ní, a rovněž základní směry, jak se spojení s ní dá využívat. Absolventi po určité praxi začnou být schopni zjišťovat informace přímo svým vědomím bez použití fyzických smyslů, a rovněž další věci, jejichž podoba se váže na jejich osobní naladění, schopnosti a dovednosti.

Budete-li mít zájem o účast, a splňujete podmínku absolvování I. a II. části kurzu, případně jste absolvovali osobní terapie do požadované úrovně, přihlašte se formulářem v dolní části stránky. Vzhledem ke specifické náplni je na tomto kurzu stanoven maximální počet 10 účastníků.