Informace o mně a mé práci

V seminářích i osobních sezeních učím praktické techniky, jak si lidé sami mohou přepsat a přetvořit neefektivní pocitové a myšlenkové vzorce, které jim  vytvářejí  v psychice negativní stavy vedoucí až k depresím.   Tyto vzorce jsou součástí lidské psychiky už od dětství, kdy se mimovědomě zapisují do osobnosti dítěte přímou rezonancí se vzorci rodičů, takže lidi mnohdy v určitých situacích jednají  jinak než by chtěli, protože je ovládají automatické imnpuisy vycházející z podvědomí a které nedokážou vědomě kontrolovat.

Techniky, které učím, lidem umožňují přístup do těch oblastí psychiky, kde se tyto vzorce tvoří, aby už mohli tyto oblasti používat vědomě a podle svého vlastního rozhodnutí. Pak už nemusí být otroky svých negativních pocitů, naopak, pocity začinají vědomě používat jako svoje nástroje.Protože pocity nejsou nic jiného než zprávou o stavu naší energie. Umíme-li tedy pracovat s pocity, umíme pak sami sebe nastavit tak, že o životní energii nejen nepřicházíme, ale dokážeme ji aktivně tvořit - pro sebe i svoje okolí.

Tato tvořivá práce s nastavením osobnosti pak každího člověka  po čase vede k rapidnímu snížení hladiny stresu v jeho životě a celkovému ozdravení všech schémat v něm, včetně získání schopnosti lépe porozumět sobě i druhým, ke snazšímu učení se novým věcem, ke zlepšení soustředění a paměti, a také k pozitivní úpravě spánkových vzorců a jídelních návyků. Následně pak si skrze praktické používání nových schopností lidé mohui vyřešit vztahové problémy jak v rodinách, tak v pracovních kolektivech.

Při práci s klienty používám svoji vlastní metodu psychického rezonančního pole (PRP), která je léty ověřená a přináší výsledky všem lidem, kteří její techniky cvičí a používají. Múžete se u mě dozvědět mnoho o podstatě pocitů, o vnitřním uspořádání vašeho Já, a též o struktuře a mechanismech vašich vztahů s druhými lidmi. Pochopení, jak fungují tyto mechanismy, vám pak přináší možnost změnit jakoukoli situaci tak, aby její vyústění bylo maximálně konstruktivní pro všechny zúčastněné. Naučíte se účinné a efektivní techniky, jak „přepsat“ svoje pocitová schémata do nové podoby, ve které už vám nebudou v životě vytvářet negativní scénáře, ale povedou vás směrem k pozitivnímu vývoji situací všeho druhu. Dá se říci, že použitím těchto technik můžete vytvarovat sami sebe do nového Já: můžete se stát tím, kým chcete být možná už dlouho, jen jste zatím nevěděli, jak to udělat.

Základem individuální společné práce jsou pravidelná dvouhodinová sezení v Praze,  v Havlíčkově Brodě nebo v Českých Budějovicích v intervalu 4-6 týdnů, kde společně rozebereme vaše problémy, budete moci pochopit jejich hlubší strukturu a příčíny, a přímo na jejich řešení se naučíte patřičné techniky, jak nevyhovující vnitřní mechanismy nahradit novými. Cena jednoho dvouhodinového sezení je 1200 Kč. V ceně je zahrnuta i zvuková nahrávka použitých technik, s nimiž pak dále můžete pracovat. Při osobní práci s klienty používám tachyonovou energii, více na www.planet-tachy on.com. Tachyonové pole umožňuje mnohem rychleší práci se všemi psychickými vzorci, protože je v něm omezen rušivý vliv psychických bloků.  Člověk se tak mnohem snáze dostane do nadhledu potřebného pro to, aby si podle předvedených technik mohl sám nově nastavit své psychického pole.

Pro získání všeobecného přehledu o obsahu práce s vědomím tak, jak jej nabízím, lze navšívit sekci semináře, kde se dozvíte, jak získat  přístup ke zvukovým nahrávkám existujících přednášek a seminářů.  Oznámení o nich naleznete v novinkách na úvodní stránce či v sekci Akce. Semináře se konají pravidelně každý měsíc.

 

 

NOVINKA!

Pro lidi pracovně vytížené, v zahraničí anebo pohybově omezené nabízím možnost konzultací přes Skype.

Jednotlivé konzultace jsou v ceně 500 Kč/hod, při zakoupení celého ročního programu práce na sobě , tj. 12 hodinových lekcí 1x měsíčně, je cena 5000 Kč.

Platba předem, konzultace dle domluvy. Konkrétní podmínky možno domluvit mailem, je možné se domluvit též na kombinaci internetových konzultací s osobními sezeními.

 

Budete-li mít zájem o práci se mnou, kontaktujte mě prosím e-mailem nebo sms (e-mailovou adresu a tel.číslo najdete v sekci Kontakty). Vzhledem k povaze své práce nemohu brát telefony, takže prosím nevolejte. Neodpovím-li okamžitě na mail nebo sms, vydržte, jste v pořadí a vím o vás, odpovím jakmile to bude možné.:-)

 

 

Články

Povídání o metodě psychického rezonančního pole (PRP)

17.03.2013 17:06
            Základem pro tuto metodu je fakt, že jakýkoli objekt, který je součástí této reality, je obklopen energoinformačním polem, kterým se zapojuje do celkové sítě energie-informací, která propojuje vše, co existuje, do jednotného celku a tvoří...

Vize do budoucnosti - projekt na ozdravení mezilidských vztahů

11.01.2013 11:44
Když se rozhlédneme okolo sebe, neutěšená situace ve vztazích je viditelná všude. Rozšíříme-li totiž pojem „vztah“ na jakoukoli interakci mezi dvěma subjekty (člověk-člověk nebo člověk-systém), promítají se negativní vzorce chování, které jsou lidé zvyklí používat, do všech oblastí, kterých se...