Produkty

Přednášky a semináře

Zde je seznam všech dostupných zvukových záznamů přednášek a seminářů.  Cena nahrávky jedné přednášky je v hodnotě vstupného, tedy 100 Kč Praha a 250 Kč České Budějovice, při koupi většího množství najednou je možné se domluvit na slevě. Cena nahrávky jednodenního semináře je 600 Kč, kurz metody PRP je vždy polovina z platby za osobní účast. Rovněž zde je možné se domluvit na množstevní slevě. Po objednání přes e-mail a zaslání částky na bankovní účet budou soubory k vyzvednutí na serveru https://www.ulozto.cz/.

 

 

Seznam seminářů, kurzů a přednášek

Semináře:

1 seminář Praha 6.6.2012 - Jak řešit obtížné situace

2 seminář Praha 28.9.12 - Jak řídit svůj život

3 seminář Praha 28.12.12 - Láska a strach jako dva základní principy lidského vědomí

4 seminář Praha 27.4.13 - Hojnost a nouze

5 seminář Praha 29.6.13 - Jak nastartovat vůli a rozhodnost

6 seminář Praha 3.8.13 - Jak odbourat základní příčiny nemocí

7 seminář Praha 19.10.13 - Energetické podpisy a tvorba hodnot

8 seminář Praha 16.11.13 - Vnitřní zvíře a skryté síly v člověku

9 seminář Praha 28.12.13 - Magická síla naděje

10 seminář Praha 8.2.14 - Duhový svět aneb Jak se vymanit z černobílého vnímání reality

11 seminář Praha 22.3.14 - Vývoj vesmíru a vědomí pod povrchem hmoty

12 seminář Praha 17.5.14 - 4S-Sebepřijetí, sebedůvěra, sebejistota, sebevyjádření

13 seminář Praha 28.6.14 - Energetická sebeobrana

14 seminář Praha 9.8.14 - Nezaujatý pozorovatel

15 seminář Praha 20.9.14 - Komunikace

16 seminář Praha 15.11.14 - Vztahy a energetické vazby

17 seminář Praha 27.12.14 - Vůle, rozhodnost a schopnost dotahovat věci do konce

18 seminář Praha 31.1.15 - Životní principy (archetypy)

19 seminář Praha 7.3.15 - Energetické vzorce

20 seminář Praha 18.4.15 - Volný pád, nezaujatý pozorovatel a světové dění

21 seminář Praha 23.5.15 - Adam, Eva a Lilith

22 seminář Praha 27.6.15 - Vnitřní zvíře, vzestup kundalíní a síla tvoření

23 seminář Praha 25.7.15 - Astrologie a věci související

24 seminář Praha 29.8.15 - Energie jídla

25 seminář Praha 3.10.15 - Rozlišování (duševní hygiena)

26 seminář Praha 14.11.15 - Co odmítáme tím se stáváme

27 seminář Praha 27.12.15 - Ego a pravda

28 seminář Praha 30.1.16 - Egregory

29 seminář Praha 27.2.16 - Řeč (jména, názvy, pojmy)

30 seminář Praha 26.3. - Pravda a lež (Velikonoce)

31 seminář Praha 23.4.16 - Sliby a závazky

32 seminář Praha 21.5.16 - Energoinformační pole

33 seminář Praha 18.6.16 - Bezvýhradná láska

34 seminář Praha 16.7.16 - Energetické podpisy v životě

35 seminář Praha 27.8.16 - Pozornost

36 seminář Praha 24.9.16 - Podsložky pocitové roviny

37 seminář Praha 22.10.16 - Vnitřní úklid a nezaujatý pozorovatel

38 seminář Praha 19.11.16 - Projevy rozložení váhy v běžném životě

39 seminář Praha 30.12.16 - Bílá a černá magie

40 seminář Praha 21.1.17 - Slepé uličky

41 seminář 25.2.17 - Sebeuvědomění a fyzická realita

42 seminář 25.3.17 - Roční období, cykly a elementy

43 seminář Praha 22.4.17 - Chaos a řád

44 seminář 20.5.17 - Andělé a démoni jako světlo a stín neutrality

45 seminář Praha 17.6.17 - Evoluce a involuce

46 seminář Praha 22.7.17 - Čas a jak s ním zacházet

47 seminář Praha 26.8.17 - Předstírání, masky, manipulace

48 seminář Praha 23.9.17 - Závislosti a ovládání ve vztazích

49 seminář Praha 21.10.17 - Energetický imunitní systém a jeho vztah k fyzickému IS

50 seminář Praha 25.11.17 - Energetické příčiny depresí

51 seminář Praha 30.12.17 - Předsevzetí a hlubší souvislosti

52 seminář Praha 28.1.2018 - Jednotlivec a celek

53 seminář Praha 25.2.18 - Odpuštění

54 seminář Praha 25.3.18 - Návyky, stereotypy a věci související

55. seminář Praha 28.4.18 - Vlastnictví jako nástroj vývoje

56 seminář Praha 26.5.18 - Mužská a ženská energie

57 seminář Praha 23.6. 18 - Synchronicity

58 seminář Praha 28.7.18 - Materialisté a ezoterici

59 seminář Praha 25.8.18 - Zrcadlo aneb vzájemný vliv vědomí a reality

60 seminář Praha 22.9.18 - Vzestupná a sestupná spirála energie

61. seminář Praha 27.10. - Přechod věků, přechod ideologií

62. seminář Praha 24.11.18 - Strom času a vývoj vědomí

63. seminář Praha 29.12.18 - Tvorba hodnot

64. seminář Praha 26.1.19 - Technika volného pádu a její praktické aplikace

65. seminář Praha 23.2.19 - Inteligence, schopnost učení a vnitřní celistvost

66. seminář Praha 30.3.19 - Elementál těla

67. seminář Praha 27.4. - Energoinformační pole a časoprostor

68. seminář Praha 25.5.19 - Kristovo vědomí -bezvýhradná láska

69. seminář Praha 22.6.19 - Deset smrtelných hříchů

70. seminář Praha 27.7.19 - Smrt a sexualita

71. seminář Praha 24.8.19 - Řeka času a její využití na cestě vědomého vývoje

72. seminář Praha 28.9.19 - Společnost a komunikace

73. seminář Praha 26.10.19 - Prokletí a osvobození

74. seminář Praha 23.11.19 - Struktura osobnosti

75. seminář Praha 28.12.19 - Technické a netechnické směry rozvoje civilizace

76.seminář Praha 25.1.20 - Prociťování kvalit energií

77. seminář Praha 23.5.20 - Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

78. seminář Praha 27.6.20 – Podosobnosti

79. seminář Praha 25.7.20 - Vztah duše a těla

80. seminář Praha 29.8.20 - Význam slov a energetická úroveň komunikace

81. seminář Praha 26.9.20 - Vnitřní a vnější řád

82. seminář Praha 28.11.20 - Rozlišování v praxi

83. seminář Praha 29.5.21 - Vodnářské energie a doba kovidová

84. seminář Praha 31.7.21 - Energetické a praktické výzvy současné doby

85. seminář Praha 28.8.21 - Zhmotňovací princip

86. seminář Praha 25.9. - Existence lidské duše v časové ose

87. seminář Praha 30.10.21 – Stabilita

88. seminář Praha 27.11.21 - Uzlový bod vývoje

89. seminář Praha 29.1.22 - Energetické rozcestí 2022

90. seminář Praha 26.3.22 - Vědomí a nevědomí

91. seminář Praha 30.4.22 - Vývoj vědomí a osobnosti

92. seminář Praha 28.5.22 - Prociťování struktury reality

93. seminář Praha 30.7.22 - Lucifer a Ahriman

 

 

 

Seminář 1 České Budějovice - Životní energie, vztah k sobě a finanční toky

 

 

Kurzy:

1 kurz PRP - začátečníci, Praha 11.5.13

2 kurz PRP I, Praha 24.8.13

 

Přednášky:

01 21.2.06 Praha - Práce s emoční energií

02 20.3.06 Praha - Závislosti a ovládání

03 21.6.06 Praha - Tvoření reality

04 11.9.06 Praha - Energetické vzorce

05 9.10.06 Praha - Prostor,čas,vědomí

06 6.11.06 Praha - Mechanismus vzniku nemoci

07 4.12.06 Praha - Práce s energií skupin

08 19.2.07 Praha – Konflikty

09 19.3.07 Praha – Pozornost

10 16.4.07 Praha – Hranice

11 15.5.07 Praha - Chaos a řád

12 11.6.07 Praha - Řeka života

13 11.7.07 Praha – Masky

14 6.8.07 Praha - Mayský konec času

15 3.9.07 Praha - Komunikace a porozumění

16 1.10.07 Praha - Vnitřní celistvost

17 29.10.07 Praha - Osobní zodpovědnost

18 26.11.07 Praha – Karma

19 7.1.08 Praha - Pohled dovnitř

20 4.2.08 Praha - Energie záměru

21 3.3.08 Praha - Bod vědomí

22 31.3.08 Praha – Souvislosti

23 28.4.08 Praha - Zákon rezonance

24 26.5.08 Praha - Peníze, sebeuvědomění, 2012

25 23.6.08 Praha - Okruhy vnímání

26 21.7.08 Praha - Energetické stavby

27 19.8.08 Praha - Síla vnitřního pohledu

28 15.9.08 Praha - Člověk jako symbióza ducha a hmoty

29 14.10.08 Praha - Způsoby získávání energie

30 Praha 11.11.08 Zrcadla

31 Praha 8.12.08 - Pravidla chaosu

32 19.1.09 Praha - Významové posuny

33 Praha 17.2.09 – Prorůstání

34 16.3.09 Praha – Egregory

35 Praha 14.4.09 - Energetická návratnost

36 Praha 11.5.09 – Peníze

37 Praha 9.6.09 - Zrození nepojmenovaného

38 Praha 3.8.09 - Pravda a lež

39 Praha 31.8.09 - Přítomný okamžik

40 Praha 29.9.09 - Chybování a pocity viny

41 Praha 27.10.09 - Podklad záměru

42 Praha 24.11.09 - Semena možností

43 Praha 12.1.10 - Cesta ke kolektivnímu vědomí

44 Praha 9.2.10 - Masky a protimasky

45 Praha 9.3.10 - Světelná síť

46 Praha 7.4.10 - Od možnosti k uskutečnění

47 Praha 4.5.10 - Kapka a oceán

48 Praha 1.6.10 – Dualita

49 Praha 29.6.10 - Konec času 2012

50 Praha 27.7.10 - Rozměry reality

51 Praha 24.8.10 - Rozměry reality 2

52 Praha 21.9.10 - Sluneční princip

53 Praha 19.10.10 - Dávání a přijímání

54 Praha 16.11.10 - Vůle a odhodlání

55 Praha 13.12.10 - Světlo a stín

56 Praha 11.1.10 - 2011-energetický podklad

57 Praha 8.2.11 - Těžiště a zodpovědnost

58 Praha 8.3.11 - Volný pád a pole nulové energie

59 Praha 5.4.11 - Imunitní systém

60 Praha 3.5.11 - Mužský a ženský princip

61 Praha 31.5.11 – Vlastnictví

62 Praha 28.6.11 – Dluhy

63 Praha 9.8.11 - Slova, významy, realita

64 Praha 6.9.11 - Buď – anebo

65 Praha 4.10.11 - Adam a Lilith

66 Praha 1.11.11 - Posuny v prostoru a čase

67 Praha 29.11.11 – Předpoklady

68 Praha 24.1.12 - Voda v pocitech a těle

69 Praha 21.2.12 - Jak nakrmit vnitřní zvíře

70 Praha 20.3.12 - Komunikace ducha a těla

71 Praha 17.4.12 - Energetická sebeobrana

72 Praha 15.5.12 - Karma jako meč s dvojím ostřím

73 Praha 12.6.12 - Elementál těla

74 Praha 10.7.12 - Spojení s Celkem

75 Praha 4.9.12 - Energetické podpisy

76 Praha 2.10.12 - Baví nebaví

77 Praha 30.10.12 - Podstata závisti

78 Praha 27.11.12 - Vnitřní hodnota a finanční toky

79 Praha 8.1.13 - Pozitivní využití spravedlivého vzteku

80 Praha 5.2.13 - Manipulace, postata a příčiny

81 Praha 5.3.13 - Pocity viny a těžiště

82 Praha 2.4.13 - Vzkříšení

83 Praha 30.4.13 - Pravá tvář

84 Praha 28.5.13 - Podmínky udržení vysoké hladiny energie

85 Praha 25.6.13 - Celistvé vědomí národa

86 Praha 23.7.13 - Vlastnictví a věci doprovodné

87 Praha 20.8.13 - Praktické využití hranic

88 Praha 17.9.13 - Energetické hospodaření

89 Praha 15.10.13 - Já musím-já chci

90 Praha 12.11.13 - Nezaujatý pozorovatel a věci související

91 Praha 10.12.13 - Vlastnictví a energetické podpisy

92 Praha 7.1.14 - Krystal hologramu

93 Praha 4.2.14 - Tvoření ve vnitřním a vnějším světě

94 Praha 4.3.14 - Vnější a vnitřní učení

95 Praha 1.4.14 - Vývoj a jeho nástroje

96 Praha 29.4.14 - Energetické důsledky kardinálního kříže (duben 2014)

97 Praha 27.5.14 - Skrytý řád věcí

98 Praha 24.6.14 - Vnímání hlavou a srdcem

99 Praha 22.7.14 - Fraktály života

100 Praha 19.8.14 - Energie místa

101 Praha 16.9.14 - Energie místa II

102 Praha 14.10.14 - Začarované kruhy

103 Praha 11.11.14 - Komunikace vodnářského věku

104 Praha 9.12.14 - Rodiče a děti

105 Praha 6.1.15 - Princip vlny

106 Praha 3.2.15 - Rozlišování

107 Praha 3.3.15 - Komunikace s různými úrovněmi reality

108 Praha 31.3.15 - Prostup energií a vzkříšení pravé reality

109 Praha 28.4.15 - Rozhodnutí

110 Praha 26.5.15 - Výchova a soutěživost

111 Praha  23.6.15 - Tvořivost jako propojení celku do hmoty

112 Praha 21.7.15 - Struktura pozornosti

113 Praha 18.8.15 - Vesmírná pastička na myši

114 Praha 13.10.15 - Vztahy ve společnosti

115 Praha 10.11.15 - Oheň transformace

116 Praha 8.12.15 - Sebezničující podstata strachu

117 Praha 19.1.16 - Nové energie a témata v roce 2016

118 Praha 16.2. - Praktická situace 2016

119 Praha 15.3.16 - Pohnutky a motivace (podprahové ovlivnění)

120 Praha 12.4.16 - Fraktál vědomí celku

121 10.5.16 Praha - Jak poznat slepé uličky a jak se z nich dostat ven

122 7.6.16 Praha - Vciťování se do přírody

123 Praha 5.7.16 - Směry energií a pozitivní myšlení

124 Praha 16.8.16 - Vnitřní a vnější cesta

125 Praha 13.9.16 - Cesta k pocitovému Já

126 Praha 11.10.16 - Evoluce a involuce

 

01 České Budějovice 29.4.2017 -Tajemství pocitů a životní energie

02 České Budějovice 23.5.2017- Pocity a vztahy

03 České Budějovice 31.10.17- Úloha pocitů při tvorbě reality

04 České Budějovice Pocity a životní energie

05 České Budějovice 24.1.2018 Odpuštění a bezvýhradné přijetí

06 České Budějovice Konflikty, jak se rodí a jak je řešit

07 České Budějovice Sebedůvěra a sebejistota ve vztahu k umění komunikace

08 České Budějovice 19.7.18 Prokrastinace aneb odkládání věcí